Gizlilik Politikası

GİZLİLİK BEYANI

Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve bu gizlilik beyanı Ipekyol (topluca, "biz", "bize" veya "bizim") bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

Kişisel veriler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişisel veriler aynı zamanda sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerle bağlantılı anonim verileri de içerir. Kişisel veriler, diğer bilgilerle birlikte veya başka bir şekilde sizi tanımlamamıza artık olanak vermeyecek şekilde geri döndürülemez şekilde anonimleştirilmiş veya birleştirilmiş verileri içermez.

Emniyet ve güvenliğin teşvik edilmesi

Hukuka uygunluk, meşruiyet ve şeffaflık ilkelerine uyar, sınırlı amaç kapsamında en az veriyi kullanır, işler, verilerin güvenliğini korumaya yönelik teknik ve idari tedbirleri alırız. Kişisel verileri, hesapları ve kullanıcı faaliyetlerini doğrulamaya yardımcı olmanın yanı sıra, dolandırıcılığı izlemek ve şüpheli veya potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri veya şartlarımız veya politikalarımızın ihlallerini araştırmak gibi güvenlik ve emniyeti teşvik etmek için kullanırız. Bu tür işlemler, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olma yönündeki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Toplayabileceğimiz kişisel veri türlerinin ve bunları nasıl kullanabileceğimizin bir açıklaması aşağıda verilmektedir:

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz

ⅰ. Sağladığınız veriler: 

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda veya hesap oluşturduğunuzda, bizimle iletişime geçtiğinizde, çevrimiçi bir ankete katıldığınızda, çevrimiçi yardımımızı veya çevrimiçi sohbet aracımızı kullandığınızda bizimle başka şekilde etkileşimde bulunduğunuzda sağladığınız kişisel verileri toplarız. Bir satın alma işlemi gerçekleştirirseniz, satın alma işlemiyle bağlantılı olarak kişisel verileri toplarız. Bu veriler, kredi veya banka kartı numaranız ve diğer kart bilgileriniz gibi ödeme verilerinizi, diğer hesap ve kimlik doğrulama bilgilerinizin yanı sıra fatura, gönderim ve iletişim bilgilerinizi içerir.

ⅱ. Hizmet ve ürünlerimizin kullanımına ilişkin veriler:

Web sitemizi/uygulamamızı ziyaret ettiğinizde, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz tanımlayıcısı, cihazınızın IP adresi, işletim sisteminiz, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, kullanım bilgileri, teşhis bilgileri hakkında veriler toplayabiliriz. ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yüklediğiniz veya bunlara eriştiğiniz bilgisayarlar, telefonlar veya diğer cihazlardan gelen veya bunlarla ilgili konum bilgileri. Mümkün olduğunda hizmetlerimiz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemize olanak sağlamak amacıyla bir cihazın yaklaşık konumunu belirlemek için GPS'i, IP adresinizi ve diğer teknolojileri kullanabilir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Genel olarak konuşursak, kişisel verileri ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek, sizinle iletişim kurmak, size hedefe yönelik reklam ve hizmetler sunmak ve bizi ve müşterilerimizi korumak için kullanırız.

ⅰ. Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek:

Kişisel verileri ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olması için kullanırız. Buna kişisel verilerin veri analizi, araştırma ve denetimler gibi amaçlarla kullanılması da dahildir. Bu tür işlemler, size ürün ve hizmetler sunma ve iş sürekliliği konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Bir yarışmaya veya başka bir promosyona katılırsanız, sağladığınız kişisel verileri bu programları yönetmek için kullanabiliriz. Bu etkinliklerden bazılarının, kişisel verileri nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla veri içerebilecek ek kuralları vardır; bu nedenle, katılmadan önce bu kuralları dikkatlice okumanızı öneririz.

ⅱ. Sizinle iletişim kurmak:

Önceden açık izninize tabi olarak, kişisel verilerinizi size kendi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama iletişimleri göndermek, hesabınız veya işlemleriniz hakkında sizinle iletişim kurmak ve sizi politikalarımız ve koşullarımız hakkında bilgilendirmek için kullanabiliriz. Artık pazarlama amaçlı e-posta iletişimleri almak istemiyorsanız, lütfen vazgeçmek için bizimle iletişime geçin. Verilerinizi, bizimle iletişime geçtiğinizde taleplerinizi işlemek ve yanıtlamak için de kullanabiliriz. Önceden açık izninize tabi olarak kişisel verilerinizi, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak size pazarlama iletişimleri gönderebilecek üçüncü taraf ortaklarla paylaşabiliriz. Önceden açık izninize tabi olarak kişisel verilerinizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile üçüncü taraf web siteleri ve uygulamaları üzerindeki deneyiminizi kişiselleştirmek ve promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek için kullanabiliriz.

NOT: Verilerinizin yukarıda açıklanan ve önceden açık onayınızı gerektiren herhangi bir kullanımı için, bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebileceğinizi unutmayın.

"Çerezler" tanımı

Çerezler, web tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin parçalarıdır. Çerezler, bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri depolamak ve almak için yaygın olarak kullanılır. Web tarayıcınızda veya cihazınızda sakladığımız veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar dahil olmak üzere diğer teknolojileri de benzer amaçlarla kullanırız. Bu Çerez Bildiriminde bu teknolojilerin tümünü "çerezler" olarak adlandırıyoruz.

Çerezlerin Kullanımı

İçeriği kişiselleştirmek, reklam sunmak ve ölçmek, kullanıcı davranışını anlamak ve daha güvenli bir deneyim sunmak gibi yöntemlerle ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, korumak ve geliştirmek için çerezleri kullanırız. Kullanabileceğimiz belirli çerezlerin, kullandığınız belirli web sitelerine ve hizmetlere bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerin Açıklanması

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak veya müşterilerimize pazarlamamıza yardımcı olmak için bizimle çalışan stratejik ortaklarımıza belirli kişisel verileri sağlıyoruz. Kişisel veriler tarafımızca bu şirketlerle yalnızca ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı sağlamak veya geliştirmek amacıyla paylaşılacaktır; önceden açık izniniz olmadan üçüncü taraflarla kendi pazarlama amaçları doğrultusunda paylaşılmayacaktır.

Verilerin Açıklanması veya Saklanması, Aktarılması ve İşlenmesi

ⅰ. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi:

Avrupa Ekonomik Alanı'nın veya kullanıcının yaşadığı ülkenin zorunlu yasaları nedeniyle, belirli yasal fiiller mevcut veya meydana gelmiş olup, belirli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. AEA'da ikamet edenlerin kişisel verilerinin işlenmesi --- Aşağıda açıklandığı gibi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizi işlememiz meşrulaştırılacaktır: Kişisel verilerinizin işlenmesi için izninize ihtiyaç duyduğumuzda, bu tür işlemler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (AB) ("GDPR") 6(1) maddesi uyarınca gerekçelendirilecektir.

ⅱ. Bu maddenin makul şekilde uygulanması veya uygulanması amacıyla:

Kişisel verilerinizi bağlı olduğumuz tüm şirketlerle paylaşabiliriz. İflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, işimizin tamamının veya herhangi bir kısmının birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, devralınması, ortak girişim, temlik edilmesi, bölünmesi, devri veya satışı veya elden çıkarılması durumunda, herhangi bir iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, tüm kişisel veriler ilgili üçüncü kişiye iletilir. Haklarımızı korumak ve mevcut çözümleri takip etmek, hüküm ve koşullarımızı uygulamak, dolandırıcılığı araştırmak veya operasyonlarımızı veya kullanıcılarımızı korumak için açıklamanın makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyetle karar verirsek, kişisel verileri de açıklayabiliriz.

ⅲ. Yasal Uygunluk ve Güvenlik veya Diğer Hakların Korunması

Kişisel verilerinizi ifşa etmemiz kanunen, yasal süreçten, davalardan ve/veya ikamet ettiğiniz ülke içindeki veya dışındaki kamu ve hükümet yetkililerinin talepleri nedeniyle gerekli olabilir. Ulusal güvenlik, yasa uygulama amaçları veya kamu açısından önem taşıyan diğer konular nedeniyle açıklamanın gerekli veya uygun olduğunu tespit edersek, kişisel verileri de açıklayabiliriz.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atıyoruz. Topladığımız kişisel verilere erişme, bunları düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin daha fazla işlenmesini istediğiniz zaman kısıtlama veya itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizi yapılandırılmış ve standart bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yetkili veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinizin mahremiyetini ve güvenliğini korumak için, kimliğinizi ve bu verilere erişim hakkınızı doğrulamamıza ve ayrıca sakladığımız kişisel verileri arayıp size sağlamamıza olanak sağlamak için sizden veri talep edebiliriz. Yürürlükteki yasaların veya düzenleyici gerekliliklerin, sakladığımız kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını sağlamayı reddetmemize veya silmemize izin verdiği veya bunu zorunlu kıldığı durumlar vardır. Haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içerisinde ve her halükarda 30 günden daha kısa bir sürede yanıt vereceğiz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri

Bir müşteri, bizimle ilişkisi olan bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı çalıştırdığında, üçüncü tarafın gizlilik politikası nedeniyle bu politikaya ilişkin herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmiyoruz. Web sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine bağlantılar veya bunlara erişme olanağı içerebilir. Bu üçüncü tarafların uyguladığı gizlilik uygulamalarından veya onların ürün ve hizmetlerinin içerdiği bilgi veya içerikten sorumlu değiliz. Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla tarafımızca toplanan veriler için geçerlidir. Herhangi bir üçüncü tarafın web sitelerini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce onların gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Veri Güvenliği, Bütünlüğü ve Saklanması

Verilerinizi korumak ve yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olmak ve topladığımız verileri doğru şekilde kullanmak için tasarlanmış makul teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemlerini kullanıyoruz. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Diğer nedenlerin yanı sıra yeni teknolojilere, sektör uygulamalarına ve düzenleyici gerekliliklere ayak uydurmak için bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak değiştirebiliriz. Gizlilik Bildiriminin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş Gizlilik Bildirimini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Revize edilen Bize Ulaşın Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsanız, lütfen ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmaktan kaçının ve oluşturduğunuz herhangi bir hesabı kapatmak için bizimle iletişime geçin.